Chłodnictwo

Chłodnictwo jest działem techniki zajmującym się odprowadzaniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Efekt ten uzyskujemy dzięki specjalnie budowanym urządzeniom chłodniczym. Najważniejszym obszarem zastosowań chłodnictwa jest utrwalanie, przechowywanie i transport łatwo psujących się artykułów spożywczych.

Oferujemy usługi w zakresie

 • Montaż komór chłodniczych i mrożących – są to komory, czyli miejsca stanowiące zamkniętą przestrzeń, otoczone przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej i paro szczelności, w której utrzymywana jest temperatura odpowiednia do wymagań, jakie stawiają produkty w niej przechowywane. Mogą być one wymurowane, bądź zbudowane z segmentowych płyt poliuretanowych. Komory, w zależności od zakresu temperatur dzielimy na chłodnicze, mroźnicze, mroźnie głębokiego mrożenia Komory chłodnicze
 • Montaż wytwornic wody lodowej – czyli urządzeń chłodniczych, których celem jest schładzanie glikolu, który zasila chłodnice w centralach wentylacyjnych a także klimatyzatorach i urządzeniach ziębniczych. Urządzenia te charakteryzują się niższymi kosztami eksploatacji, niezawodnością, są niewielkie, ciche i ekologiczne.
  Agregaty wody lodowej możemy podzielić na:

  • Agregaty chłodzone powietrzem – najbardziej powszechne, skraplacz w nich jest chłodzony powietrzem. Są niewielkich rozmiarów, bardzo wydajne, pracują w szerokim zakresie temperatur jednocześnie są przy tym ciche
  • Agregaty ze zdalnym skraplaczem – przeznaczone do montażu np. w maszynowni
  • Agregaty ze skraplaczami chłodzonymi wodą – są to zwarte systemy wykorzystujące do procesu chłodzenia lub grzania wody.
  • Klimakonwektory – ciche i łatwe w eksploatacji jednostki wewnętrzne zasilane wodą lodową, przeznaczone do klimatyzacji komfortu.

Kontakt


GTH POLSKA
pl. Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała

tel +48 33 810 02 61
tel. +48 500 030 202
biuro@gthpolska.pl

Tu jesteśmy!


 

GTH Polska

plac Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała