Wentylacja

Kontakt

Wentylacja jest to proces cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniami zamkniętymi, a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta. Powietrze, które dopływa do pomieszczenia z zewnątrz zapewnia wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędne do oddychania i zapewnienia bezpiecznej pracy zarówno organizmom żywym znajdującym się w pomieszczeniu, jak i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Prawidłowo wykonana instalacja wentylacyjna zapobiega powstawaniu pleśni, skroplin pary wodnej na szybach i przede wszystkim usuwa brzydkie zapachy wewnątrz pomieszczeń powstałych na skutek ich zanieczyszczenia. Brak wentylacji powoduje choroby układu oddechowego, alergie, podrażnia błony śluzowe, wywołuje częste bóle głowy, zmęczenie i niszczenie ścian budynku.

Gdzie wykonujemy nasze usługi?

Doświadczenie w dziedzinie wentylacji zdobyliśmy w wielu inwestycjach w Bielsku-Białej, jednak poszerzyliśmy nasze pole działania o Żywiec, a nawet miasta w województwie małopolskim. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na wentylację zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi konsultantami.

Oferujemy usługi w zakresie montażu instalacji nawiewno-wywiewnych:

  • montaż central wentylacyjnych, czyli urządzeń wyciągowo-nawiewnych, których celem jest filtracja powietrza poprzez odprowadzanie z pomieszczenia powietrza zanieczyszczonego i jednoczesne doprowadzenie świeżego,

montaż central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła- są to centrale droższe od tradycyjnych, jednak aspekt oszczędnościowy i ekologiczny zdecydowanie za nimi przemawia. Podstawowe elementy odzysku energii, bo może być to zarówno ciepło jak i chłód to:

    • wymiennik krzyżowy – odzysk energii odbywa się poprzez wymianę ciepła pomiędzy powietrzem nawiewanym, a wywiewanym przepływającym poprzez system nieruchomych kanałów utworzonych z bloku lamelowego, sprawność odzysku 60%,
    • wymiennik obrotowy – odzysk energii odbywa się poprzez ochładzanie i ogrzewanie obracającego się rotora, wykonanego z pakietu lamelowego, tworzącego system kanalików, przez które przepływa powietrze, Sprawnośc odzysku 85%,
    • układ glikolowy – jest to układ dwóch wymienników jednego dwóch części nawiewnej dwóch drugiego dwóch wywiewnej, które są połączone systemem rur, ten właśnie krążący czynnik przenosi energię pobraną od jednego wymiennika i dostarcza do drugiego, sprawność odzysku 50%.
  • montaż wentylatorów dachowych, kanałowych, osiowych,
  • montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych, czyli urządzeń przeznaczonych do ogrzewania i wentylacji dużych powierzchni przemysłowych, przystosowane są do pracy na powietrzu obiegowym, a inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz bieżącą obsługę.

Kontakt


GTH POLSKA
pl. Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała

tel +48 33 810 02 61
tel. +48 500 030 202
biuro@gthpolska.pl

Tu jesteśmy!


 

GTH Polska

plac Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała