Klimatyzacja Śląsk

Zamów klimatyzację

Klimatyzacja jest jednym z najważniejszych procesów, decydujących o utrzymaniu wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu. To natomiast przekłada się na wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności w danym miejscu. Celem klimatyzacji jest utrzymanie żądanych warunków klimatycznych – wilgotności, temperatury i prędkości przepływu powietrza i tym samym zapewnienie optymalnych warunków dla danego procesu przemysłowego. Jakość powietrza w pomieszczeniu determinuje w dużej mierze samopoczucie człowieka w danej chwili. Wpływ na to ma przede wszystkim wilgotność, temperatury, prędkość przepływu powietrza i średnia temperatura promieniowania.

Fachowa wiedza – klimatyzacja na Śląsku

Wrażenia cieplne ludzkiego organizmu zostały określone za pomocą wskaźników PMV i PPD, które opracowane zostały określone jako normy przez profesora Fangera. Ich odpowiednikiem jest Polska Norma PN-85/N-08013. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naukowców, którzy zajmowali się tematem klimatyzacji, udało określić się optymalne warunki, które pozwalają na zachowanie odpowiedniego samopoczucia. Kluczowe jest zachowanie odpowiedniej czystości powietrza i wysokiej zawartości tlenu. Optymalna temperatura dla osób wykonujących lekką pracę to 23-26 stopni Celsjusza w lecie i 20-24 stopni Celsjusza w zimie. Wilgotność względna powietrza oscyluje wokół 35-65%, a prędkość powietrza w zakresie 0,2-0,5 m/s.

Klimatyzacja Śląsk – oferta

Od wielu lat zajmujemy się kompleksową obsługą sieci klimatyzacyjnych i serwisem istniejących już instalacji. W naszej ofercie znajduje się min.:

  • Montaż klimatyzatorów okiennych – To jednostki zarówno chłodzące, jak i chłodząco-grzejące. Klimatyzatory zaprojektowane są w kształcie prostopadłościanu. To urządzenia niezwykle proste w montażu. Instalowane są w oknie, lub w ścianie zewnętrznej, w taki sposób, aby część urządzenia znajdowała się na zewnątrz, a część wewnątrz budynku. To urządzenia, które składają się z jednej głównej części. Nie posiadają osobnej jednostki zewnętrznej i nie wymagają prowadzenia instalacji freonowej. Ich zakres mocy oscyluje od 1.8kW do 7.8kW. Umożliwiają one chłodzenie także większych pomieszczeń.
  • Montaż klimatyzatorów typu Split – To rodzaj klimatyzatorów, które pozwalają zarówno na chłodzenie, jak i nagrzewanie powietrza wewnętrznego. Klimatyzatory split składają się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. Są one połączone za pomocą linii freonowej, stworzonej z miedzianych rurek, których głównym zadaniem jest transport czynnika chłodzącego. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów są produkowane w kilku rodzajach, takich jak kasetonowe, kanałowe, stojące, ścienne i podsufitowe.
  • Montaż central klimatyzacyjnych – są to urządzenia dostępne w różnych wariantach (zewnętrzne, wewnętrzne, higieniczne). Centrale klimatyzacyjne służą do zmiany temperatury, oczyszczania powietrza i wilgotności. Najchętniej wybierane są centrale monoblokowe, czyli takie montowane w jednej wspólnej obudowie, a także sekcyjne, czyli zestawione z poszczególnych elementów znajdujących się w osobnym bloku.

Kontakt


GTH POLSKA
pl. Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała

tel +48 33 810 02 61
tel. +48 500 030 202
biuro@gthpolska.pl

Tu jesteśmy!


 

GTH Polska

plac Marcina Lutra 14
43-300 Bielsko-Biała