+48 500 030 202

Ogrzewanie Bielsko-Biała

Skontaktuj się

Ogrzewanie jest to proces dostarczania energii termicznej do pomieszczenia w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem, związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych, zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach zarówno czasowych jak i funkcjonalnych. Istnieje wiele metod dostarczania ciepła do pomieszczenia. Zależą one od rodzaju pomieszczenia, czasu przebywania w nim ludzi, możliwości technicznych, a także uwarunkowań finansowych.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Montaż ogrzewania nadmuchowego – czyli urządzeń przeznaczonych do ogrzewania i dużych powierzchni przemysłowych. Przystosowane są do pracy na powietrzu obiegowym, a inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.
  • Montaż pomp ciepła – czyli ekologicznych urządzeń grzewczych, które wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi, wodzie, powietrzu, a następnie za pomocą energii elektrycznej zmieniają ją na komfortowy rodzaj ciepła, który łatwo wykorzystać w systemie grzewczym.
  • Montaż systemów solarnych – są to ekologiczne systemy wykorzystujące energię słoneczną i przekazujące ją bezpośrednio na potrzeby mieszkańców poprzez podgrzewanie wody i wspomaganie centralnego ogrzewania. Kolektory na dachu absorbują energię słoneczną, która podgrzewa nośnik ciepła transportowany do wymiennika w kotłowni.
  • Montaż kotłów gazowych i na paliwo stałe – tradycyjne kotły zasilane paliwem stałym, a więc węglem kamiennym, drewnem, szczapą, peletem, zrębami, brykietem, wierzbą energetyczną, zbożami energetycznymi.
  • Montaż ogrzewania grzejnikowego i podłogowego (tradycyjne grzejniki wraz z systemami ogrzewania podłogowego)

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz bieżącą obsługę.

Współpracujemy z

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu